Regulamin ośrodka

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Uwaga!W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi.

Opłata za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

§ 2

Jedna doba hotelowa trwa od godziny 16.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 10.00 dnia następnego.

§ 3

Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji.

§ 4

Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji do godziny 12.00 dnia, poprzedzającego dzień wyjazdu. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§ 5

Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 6

Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godziny 7.00 do 22.00.

§ 7

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku/pokoju.
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

§ 9

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru pokoju i zdaniu kluczy wymeldować się . Odbioru pokoju oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji.

§10

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 11

Akceptujemy obecność zwierząt domowych (psy tylko łagodnych ras) po uiszczeniu przez właściciela opłaty (45 zł/doba). Właściciele zwierząt są zobowiązani do pilnowania jak i sprzątania po swoich pupilach. biorą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, zniszczenia za które właściciele będą obciążeni finansowo bądź prawnie

 

§ 12

W okresie od 9 lipca do 13 sierpnia parking płatny 10 zł/doba.
W pozostałych terminach, do każdego domku i pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne, monitorowane miejsce parkingowe. Gość korzystający z parkingu jest zobowiązany do podania numeru rejestracji jego samochodu u pracowników recepcji w celu możliwości identyfikacji właściciela pojazdu.

§ 13

W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz.

§ 14

Na terenie Ośrodka grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisks może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz opłatę karną.

§ 15

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 200 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku/pokoju.

§ 16

W dniu zameldowania pobierane jest 200 zł kaucji na poczet mediów.

 

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

Zabrania się:

  • stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
  • używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,
  • palenia tytoniu w pokojach,
  • wysypywania zawartości popielniczki do kosza na śmieci,
  • owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,
  • używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
  • pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

 

Klauzula Informacyjna RODO – Ośrodek Wczasowy JANTAR 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wczasowy Jantar ul leśna 13 Łazy 76-002
  1. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z:

Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: recepcja@jantarlazy.pl